วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เนื้อ เพลง ลอยกระทง ภาษาอังกฤษเนื้อเพลงลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

Loy Krathong
Loy Krathong
And the water is high
In the gold river and the Klong
Loy Loy Krathong
Loy Loy Krathong
Loy Krathong is here
And everybody’s full of cheer
We're together at the Klong
Each one floats his Krathong
in the river and we pray
We can see a better day

ไม่มีความคิดเห็น: